Vanuit de Bron de toekomst in

Identiteit

Christelijke basisschool 'de Bron' is een school waarin het Woord van God uitgangspunt van ons handelen is. Dit uit zich in de keuze van de leermiddelen, de lesstof en de plaats die de bijbelvertellingen, het gebed en het zingen innemen.

Het Woord van God, de Bijbel, is richtinggevend voor het werken op CBS 'de Bron'. Bestuur en personeel zijn hierop aanspreekbaar.
 

Naar aanleiding van onze christelijke identiteit hebben we een aantal doelen opgesteld waar wij naar streven:
1. Gods Woord is en blijft de basis.
2. We hebben respect voor elkaar en gaan op die manier met elkaar om.
3. De leerling en de leerkracht zijn wezenlijker dan de prestaties.
4. Leerlingen en leerkrachten kunnen zich in een veilige omgeving ontwikkelen.
5. Waarden en normen worden ontleend aan Gods Woord.
6. Er is aandacht en liefde voor elkaar.
7. Iedereen wordt gelijk behandeld.