Vanuit de Bron de toekomst in

Vereniging

Onze school gaat uit van de Vereniging tot Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Molenaarsgraaf en omstreken. Iedereen die schriftelijk instemt met het doel en de grondslag van de vereniging, kan zich aanmelden als lid. De leden van de vereniging kiezen het bestuur.

Wanneer u lid van de schoolvereniging zou willen worden, kunt u contact opnemen met een bestuurslid (bestuur@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl).

De contributie bedraagt momenteel € 10,00 voor het eerste gezinslid en € 4,00 voor het tweede gezinslid. Iedereen die geen lid wil of kan zijn van de vereniging, mag de vereniging wel met een (jaarlijkse) bijdrage steunen.