Vanuit de Bron de toekomst in

Lopend of met de fiets

Lopend of met de fiets

In het najaar van 2010 hebben we een uitbreiding van het plein kunnen realiseren en daarmee ook een uitbreiding van het fietsenhok. Desondanks is er niet genoeg ruimte om de fietsen van alle leerlingen te bergen. Daarom mogen niet alle leerlingen met de fiets naar school komen.

De basisregel is: alle leerlingen die wonen in het gebied tussen de Polderweg-Oost en Polderweg-West komen zonder fiets naar school. Dat betekent dus dat ook alle leerlingen die in de Brandwijkse of Molenaarsgraafse nieuwbouw wonen, niet met de fiets naar school mogen komen.
Leerlingen die wel met de fiets mogen komen, wonen dus voorbij de Polderweg-Oost of Polderweg-West of ze wonen in 'Braank' of aan de Kweldamweg.
Elke klas heeft een eigen stuk in het fietsenhok waar de fietsen neergezet kunnen worden.

Wanneer er op school een ouderavond, een gespreksavond of iets anders is en u komt met de fiets naar school, dan willen we u vriendelijk vragen om deze niet op het schoolpad maar op het schoolplein te parkeren, dus voorbij het hek. Dat vinden de buren van school ook wel zo prettig.