Vanuit de Bron de toekomst in

Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. Namens het personeel: Juf Annette Bouma Juf Sandra van Wijngaarden Namens de ouders: Mevr. Coralien Pladdet Mevr. Marja Schakel In de MR worden zowel onderwijskundige als organisatorische zaken besproken. Zo nodig is de directeur op de vergaderingen van de MR aanwezig om toelichting te geven op genomen beslissingen.